Technology brings colleagues together

En evaluering av virksomhetens cyberresiliens kan avsløre eventuelle svake punkter i cybersikkerheten og kontinuitetsplanen din.

Vær forberedt på cyberangrep

Regelmessige evalueringer av virksomhetens cybersikkerhet og -rutiner er god cyberhygiene. Slik sørger du for at planene dine er effektive og alltid klare til å settes ut i livet.

Alle virksomheter bør jevnlig evaluere cybersikkerheten og -rutinene sine slik at de alltid er forberedt på eventuelle angrep. Ved hjelp av slike cyberresiliensevalueringer, kan virksomheten din finne ut om den evner å gjenoppta driften etter en disrupsjon. Men evalueringene alene er ikke nok: For virkelig å forstå hvor resilient virksomheten din er, må du gjøre mer enn det nødvendigste.

Hva er evaluering av cyberresiliens?

En cyberresiliensevaluering er en gjennomgang av virksomhetens evne til å tåle og komme seg på beina igjen etter et cyberangrep. Ved å se på forretningskontinuitets- og gjenopprettingsplanen din, finner du sårbarhetene og styrkene i strategien din.

Fordelene med evaluering av cyberresiliens

En evaluering av virksomhetens cyberresiliens kan avsløre eventuelle svake punkter i cybersikkerheten og kontinuitetsplanen din. På denne måten kan du fikse problemene og unngå at cyberkriminelle utnytter deg, at en katastrofe tar deg på senga, eller enda verre; at menneskelige feil spenner beina under deg.

Selv om simuleringen er ment å forhindre svindel, lykkes phisherne altfor ofte fordi vi gjør enkle feil. Men slik feil trenger ikke sette hele virksomheten din på spill. Last ned vår gratis e-bok «Rett opp den menneskelige cybersikkerhetsfeilen» for å finne ut mer om de vanligste menneskelige feilene og tiltakene du kan iverksette for å redusere virksomhetsrisikoen.

Ved å foreta en evaluering av cyberresiliensen din, kan du finne ut hvor godt forberedt virksomheten er på et cyberangrep eller en annen katastrofal hendelse, og om dere klarer å gjenopprette driften etterpå.
Ved å foreta en evaluering av cyberresiliensen din, kan du finne ut hvor godt forberedt virksomheten er på et cyberangrep eller en annen katastrofal hendelse, og om dere klarer å gjenopprette driften etterpå.

Åtte avgjørende spørsmål

  1. Hva slags angrep kan du bli utsatt for? Du kan bli rammet av alle mulige slags cyberangrep, og derfor er det viktig å ha oversikt over dem ved å foreta regelmessige risikovurderinger. Slik kan du identifisere mulige trusler som phishing, DDoS-angrep (tjenestenektangrep) og løsepengevirus. I tillegg kan du også evaluere risikoen for viktig infrastruktur og forsyningskjeder.
  1. Hvor er det mest sannsynlig at noen tar seg inn i nettverket ditt? Dette kan være tilgangspunker i utkanten av nettverket ditt, fjerntilgang, fjernjobbing, eller til og med ansatte som ved et uhell aktiverer kode som slipper uvedkommende brukere inn.
  1. Hvordan hadde virksomheten respondert på et angrep? Har du retningslinjer for cybersikkerhet som inkluderer ulike angrepsscenarioer? Hva med en responsplan som fanger opp ondsinnet kode for analyse? Og en håndteringsplan som bearbeider hendelsen til en løsning er funnet?
  1. Hvordan finner virksomheten de svake punktene sine? Enhver virksomhet bør jevnlig teste nettverket for å finne potensielle sårbarheter i infratrukturen sin. Dette inkluderer penetrasjonstester; testing av systemene, nettverk og programmer ved å emulere (etterligne) reelle cyberangrep for å finne virksomhetens svake punkter. 
  1. Hvor ofte tester du cybersikkerhetsrutinene og sikkerhetssystemene dine? Ikke glem at trusselaktørene jevnlig oppdaterer og forbedrer de ondsinnede kodene sine, og derfor bør du hele tiden være på utkikk etter nye trusler. Alle ansatte bør læres opp til å gjenkjenne og respondere på et angrep, og lederne bør ha på plass prosedyrer for cybersikkerhetsstyring. IT-avdelingen bør også få jevnlig opplæring i cyberhendelseshåndtering.
  1. Hva skjer etter et cyberangrep? Her kan du evaluere hvor godt virksomheten din responderer på et cyberangrep. Finn ut hvilke responser som var vellykkede og hvilke som ikke var det. Følg opp med utbedringstiltak og
    -opplæring for å løse problemene dere fant.
  1. Sikkerhetskopierer du data regelmessig? Tar du jevnlig backup, eller stoler du på at de ansatte gjør dette manuelt når de måtte huske det? Tenk over hva som ville skjedd hvis du mistet tilgang til alle onsite-dataene dine i dag. Eksisterer det nok sikkerhetskopier til at dere raskt hadde vært oppe og gått igjen?
  1. Er sikkerhetskopiene dine så trygge som mulig? Lagrer du backup onsite, i skyen, eller har du valgt en hybrid løsning? Det er kanskje på tide å finne ut hvilken av disse variantene som er hensiktsmessig for deg, slik at virksomhetsdriften raskt kommer i gang igjen etter en eventuell katastrofe. 

Solid cyberresiliens

Ved å foreta en evaluering av cyberresiliensen din, kan du finne ut hvor godt forberedt virksomheten er på et cyberangrep eller en annen katastrofal hendelse, og om dere klarer å gjenopprette driften etterpå. Hvis evalueringen viser at det er rom for forbedring, har du sjansen til å gjøre endringer før dataene dine blir borte eller kommer i feil hender.

I over to tiår har KeepItSafe hjulpet millioner av brukere over hele verden med å sikre data. Dette har vært mulig takket være høytilgjengelig, SSL-kryptert skylagring som er adskilt fra produksjonsmiljøet, slik at du trygt kan gjenopprette viktige data i flere eksemplarer på flere steder. 

Benytt deg av en GRATIS systemanalyse fra en ledende global leverandør av online-backup og -gjenoppretting.


Retningslinjer for personvern | Oversikt over cookies

© 2023 Drammensveien 123 N, 0277 Oslo, Norway