Young entrepreneurs working in their start-up office.

Den vertikale skyen kan gi deg bransjespesifikke løsninger som dekker de unike virksomhetsbehovene dine nå og i fremtiden.

Skyen går fra offentlig og privat til vertikal

Fordi flere og flere virksomheter ser etter nye måter å optimalisere driften på, er det sannsynlig at overgangen til en vertikal konfigurasjon vil tilta.

Virksomheter som tidligere benyttet seg av skreddersydde, private konfigurasjoner, planlegger nå å flytte til en offentlig sky fordi de ønsker effektivitet og fleksibilitet. Dette gjelder også virksomheter i visse bransjer med svært spesifikke tekniske behov og sikkerhets- og compliance-behov. Den vertikale skyen kan gi disse virksomhetene bransjespesifikke løsninger som dekker deres unike behov både nå og i fremtiden.

Den vertikale skyen er ikke ny

Beveggrunnen til den vertikale skyen er ikke ny, for tidlig på 2000-tallet begynte virksomheter med mer bransjespesifikt behov innen compliance, forretningsprosesser og datastyring å bruke skybasert programvare. Parallelt begynte IT- sjefene å migrere onsite-systemene sine til offentlige skyer for å redusere kostnader og øke produktiviteten.

Og denne overflyttingen foregår den dag i dag. Men det som er nytt, er at virksomhetene har gått fra generiske funksjoner og lagringsressurser til bransjespesifikke sådanne. Dessuten trenger virksomhetene i økende grad at skyleverandørene har alternativer som dekker større behov på tvers av spesifikke bransjer og disses tekniske økosystemer.

Helsevesenet er et godt eksempel på bruken av vertikal sky og dennes fordeler. Virksomheter i helsesektoren må sørge for at personvernet er i tråd med personvernforordningen (GDPR), og kanskje også personopplysningsloven og nettverks- og informasjonssystemdirektivet. Følgelig ønsker de en skyleverandør som kan tilby tjenester i samsvar med disse forskriftene, samt funksjoner som er kompatible med bransjens elektroniske pasientjournaler og dataprogrammer som er spesifikke for helsesektoren.

Vertikalfordelene

Skyen gir virksomhetene er rekke fordeler, som større skalerbarhet og tilgang til ressurser når man trenger dem. Dette reduserer behovet for å investere i onsite-programvare og maskinvare. I tillegg er det en fleksibel og rimelig løsning, ettersom man betaler for tjenesten fortløpende. 

Og med vertikalskyens bransjespesifikke funksjoner og tjenester, kan denne ha enda større fordeler. Noen skyleverandører har fokus på kun én bransje, slik at de kan tilby kundeservice som er spesielt tilpasset denne bransjens behov. Dette kan utgjøre en betydelig forskjell for virksomheter som nyttiggjør seg skybaserte tjenester.

En vertikal sky kan være praktisk i visse bransjer, men skyens konfigurasjon må sees i sammenheng med datasikkerheten.
En vertikal sky kan være praktisk i visse bransjer, men skyens konfigurasjon må sees i sammenheng med datasikkerheten.

Fordelene har også ulemper

Det er klare fordeler ved å alltid ha tilgang til alle dataene dine fra hvor som helst, men det kan også gjøre systemet ditt sårbart for angrep. 

Alle virksomheter bør ha en klar skysikkerhetsplan enten de ønsker å bruke en vertikal sky eller ikke. En slik plan bidrar til å beskytte mot datalekkasjer og begrense skade ved et eventuelt angrep, brudd eller en feil. Den bør isolere brukere med flere rettigheter enn andre, skissere datagjenopprettingsprosessen, og redegjøre for andre forebyggende tiltak som er spesifikke for bransjen. 

Dette er fordi feil oppstår i enhver virksomhet. Mennesker gjør feil. Men disse feilene trenger ikke sette deg ut av drift. Last ned vår gratis e-bok «Rett opp den menneskelige cybersikkerhetsfeilen» for å finne ut mer om de vanligste menneskelige feilene og tiltakene du kan iverksette for å redusere virksomhetsrisikoen.

I tillegg til en sikkerhetsplan er sikkerhetskopiering viktig for å unngå lignende hendelser som datatap, disrupsjon og nedetid. Enhver skydrevet virksomhet må vite hvor de viktige dataene befinner seg, hvordan de er lagret og hvor raskt de kan gjenopprettes i tilfelle katastrofe.

Høydeskrekken er berettiget

Ettersom flere og flere flytter over til skyen er det også økt etterspørsel etter vertikale løsninger, fordi nisjevirksomhetene har helt spesifikke behov. Og en vertikal sky kan være praktisk i visse bransjer, men skyens konfigurasjon må sees i sammenheng med datasikkerheten. En solid sikkerhetsplan med klare tiltak, rettighetskontroller og bruk av skybackup er alle viktige faktorer i en skydrevet virksomhet.

I over to tiår har KeepItSafe hjulpet millioner av brukere over hele verden med å sikre data. Dette har vært mulig takket være høytilgjengelig, SSL-kryptert skylagring som er adskilt fra produksjonsmiljøet, slik at du trygt kan gjenopprette viktige data i flere eksemplarer på flere steder. 

Benytt deg av en GRATIS systemanalyse fra en ledende global leverandør av online-backup og -gjenoppretting.


Retningslinjer for personvern | Oversikt over cookies

© 2023 Drammensveien 123 N, 0277 Oslo, Norway