Portrett av Anne Marie Landsverk og Einar Boije

Partnerskap på forsikring. – Gjensidige har valgt å inngå partnerskap på cyberforsikring med KeepItSafe Norge på grunn av deres lange erfaring og ekspertise på området, sier Anne Marie Landsverk (t.v.), produktsjef i Gjensidige. Til høyre: Einar Boije, administrerende direktør i KeepItSafe Norge.

Nytt samarbeid for å styrke IT-beredskapen hos bedrifter i Norden

Gjensidige og KeepItSafe går sammen om å møte sikkerhetsutfordringene norske bedrifter står overfor dette tiåret.

– IT-beredskap er en samfunnskritisk faktor som fremdeles ikke er tatt nok på alvor blant norske bedrifter. Det er en etablert sannhet er at små bedrifter ikke er målskive for ondsinnede aktører på nett. Det har vi sett mange eksempler på at ikke stemmer, sier Anne Marie Landsverk, produktsjef i Gjensidige. 

Cyberforsikringen hjelper deg hvis bedriften utsettes for datakriminalitet som for eksempel hackere, virus eller andre data­angrep. Bedriften får erstatning og hjelp av IT-eksperter, slik at skade­virkningene av et data­angrep blir minst mulig.

Cyberforsikring

Gjensidige satser tungt på cyberforsikring rettet mot små og mellomstore bedrifter. Det er flere små bedrifter enn det er store i Norge. 

Dersom vi får et stort dataangrep mot Norge, kan mange bedrifter bruke for lang tid på å komme opp igjen i vanlig drift. Satsingen på cyberforsikring fra Gjensidige har som mål å ruste norske bedrifter mot fremtidens trusler ved å få gjøre skadevirkningene av et dataangrep minst mulig. 

– Mange bedrifter har ikke en god nok plan

KeepItSafe Norge er eksperter på rask gjenoppretting ved datatap, noe som er kritisk for en bedrift som vil raskt opp å gå igjen etter et dataangrep eller tap av data. 

– Vi ser at mange bedrifter har tenkt på backup, men har ikke en god nok plan på hvordan de skal få gjenopprettet filene raskt nok slik at de kommer raskt opp å gå igjen. Ofte mangler det gode nok rutiner som gjør at backupen er utdatert.

Det sier Einar Boije, administrerende direktør i KeepItSafe Norge, som hjelper bedrifter med nettopp dette: Å sikre bedriftens data med backup og sørge for systemer som at gjenoppretting går så raskt som mulig.

Sammen med CGI, som med sin tekniske ekspertise kan finne ut hva som faktisk har skjedd vet et datainnbrudd, går de sammen om å møte sikkerhetsutfordringene norske bedrifter står overfor i dette tiåret.

Resultatet av samarbeidet: Cyberforsikring som hjelper deg hvis bedriften utsettes for datakriminalitet

Samarbeidet
KeepItSafe

• blant verdens ledende innen sikkerhetskopiering for bedrifter.

• opererer i 11 land: USA (hovedkontor), Canada, Storbritannia, Norge, Sverige, Danmark, Island, Nederland, Island, Australia og New Zealand.

Gjensidige

•ledende nordisk skadeforsikringsselskap

• har om lag 3700 ansatte og tilbyr forsikringsprodukter i Norge, Danmark, Sverige og i Baltikum.


Retningslinjer for personvern | Oversikt over cookies

© 2022 Drammensveien 123 N, 0277 Oslo, Norway