Når omstendighetene er utfordrende, må virksomhetene gjøre mer enn å bare opprettholde driften – de må blir mer motstandsdyktige versjoner av seg selv slik at de også kan lykkes uavhengig av omstendighetene.

Nøkkelen til en bedre og mer robust virksomhet

«Det neste store» innen teknologi på arbeidsplassen, er endringene i seg selv. Proaktiv planlegging er nøkkelen for at virksomheten kan forsette driften også ved disrupsjon – uansett hvor katastrofalt et slikt måtte være.

Sannheten er at ingen virksomhet noen gang kan være for godt forberedt.

Når omstendighetene er utfordrende, må de gjøre mer enn å bare fortsette driften: De må bli mer motstandsdyktige versjoner av seg selv slik at de også kan lykkes uavhengig av omstendighetene.

Hva er forretningskontinuitet?

Forretningskontinuitet er en virksomhets evne til fortsatt å levere produkter og tjenester på et akseptabelt nivå etter en disrupsjon.

Dette innebærer å foregripe utviklingen og forberede seg, hvilket kan oppsummeres i en PDCA-plan (Plan, Do, Check, Act):

— Plan: Risikovurdering og analysering av et sikkerhetsbrudds påvirkning på virksomheten.

— Do: Implementering av kontroller og opplæring for å øke bevisstheten.

— Check: Alltid overvåke og rapportere.
— Act: Kontinuerlig forbedring.

Hva er virksomhetens motstandsdyktighet?

Motstandsdyktighet er en virksomhets evne til å forutse, oppfatte og tilpasse seg skiftende omstendigheter slik at den ikke bare leverer på målene sine, men også overlever og lykkes. Motstandsdyktighet handler om å tåle en støyt og å ha prosedyrer på plass som reduserer påvirkningen fra støyten. For å bli motstandsdyktig, må en virksomhet følge visse prinsipper: 

— Atferd som er tilpasset visjon og formål.

— Kultur for å tilpasse seg risiko.

— God styring med omfattende ledelse.

— Mangfold av ferdigheter, ledelse og kompetanse.

Hva er forskjellen og verdien?

Forretningskontinuitet sørger for at virksomheten kan fortsette driften til tross for utfordringer. Den har en funksjon og et resultat. Motstandsdyktighet bygger imidlertid virksomhetskultur og -vaner.

Motstandsdyktighet bidrar til at virksomheten kan bli en mer robust versjon av seg selv og lære og utvikle seg for hvert hver disrupsjon. Mer presist bygger virksomhetens motstandsdyktighet videre på prinsippene fra forretningskontinuitet, men strekker seg mye lengre for å forbedre virksomhetens generelle velbefinnende slik at den blir sterkere og mer motstandsdyktig.

Virksomhetens motstandsdyktighet handler om å tåle en støyt og å ha prosedyrer på plass som reduserer påvirkningen fra støyten.

Nøkkelen til en mer motstandsdyktig bedrift

Å bygge motstandskraft innebærer å skape en kultur, systemer og data som er motstandsdyktige. Det innebærer å plassere kontinuitetsprinsippene i hjertet av virksomheten og pakke mening og handling rundt dem ved å:

— Skape en motstandsdyktig kultur ved å endre atferd.

— Innføre retningslinjer for backup for å beskytte mot driftstans. 

— Unngå datatap og negativ innvirkning på kundeopplevelsen.

— Legge til rette for motstandsdyktighet ved å grundig integrere gjenoppretting, krisehåndtering og forretningskontinuitetsprinsipper.

En mer motstandsdyktig bedrift 

Det er umulig å vite hva den neste store trusselen eller det neste store disrupsjonen kommer til å være, men det vi vet, er at vi må lage både systemer og en kultur som er forberedt. Og motstandsdyktighet er nøkkelen til begge deler. Ved å integrere prinsippene i forretningskontinuitet og å skape riktige holdninger til disse, kan virksomheter som bruker og setter sin lit til teknologi, skape en mer motstandsdyktig versjon av seg selv som ikke bare overlever det fremtiden bringer, men som også kan lykkes.

I en verden med stadig skiftende trusler, trenger du en backupløsning du kan stole på. Du trenger en førsteklasses, rask skyplattfom. Du trenger en som lar deg sikkerhetskopiere dataene dine i flere versjoner og formater. Og du trenger rask tilgang til alt dette.

KeepItSafe har hjulpet millioner av brukere over hele verden i mer enn to tiår med å sikre dataene sine. Så hvorfor ikke prøve selv? Vi tilbyr GRATIS prøveversjon av KeepItSafes prisvinnende, skybaserte backupplattform.

Retningslinjer for personvern | Oversikt over cookies

© 2021 Drammensveien 123 N, 0277 Oslo, Norway