Cybermotstand er svaret på de stadig økende truslene enhver virksomhet står overfor, slik at de kan fortsette driften dersom de blir angrepet.

Mer enn forretningskontinuitet: Bli cybermotstandsdyktig

Hvor trygg er du på at virksomheten din kan fortsette driften hvis den blir angrepet?

Trusselen fra angripere som bruker raffinerte verktøy for å infiltrere systemet, er svært reell for enhver virksomhet. Slike angrep har som regel ett mål i sikte: Å skaffe seg tilgang slik at de kan utnytte nettverk, maskiner og/eller systemer.

Når du tenker på slike angrep, bør enkelte spørsmål melde seg:

  • Hvordan ville gjenopprettingen foregått?
  • Hvor hardt ville driften blitt rammet?

Hittil har du sannsynligvis hatt godt innarbeidede svar på disse spørsmålene, men er det ikke på tide å oppdatere svarene dine?

Selv med solid bedriftssikkerhet, er disse angrepene vanskelige å oppdage, stoppe og innhente seg etter. Alle virksomheter må være forberedt på en konstant strøm av trusler og angrep. Og dette krever en gjennomtenkt tilnærming der grunnleggende cybersikkerhet gjennomsyrer driften fra innerst til ytterst, slik at systemer og nettverk sikres fra innsiden og samtidig er skalerbar.

Det krever cybermotstand.

Hva er cybermotstand?

Cybermotstand er svaret på de stadig økende truslene enhver virksomhet står overfor, slik at de kan fortsette driften til tross for angrep. Cybermotstand er en evolusjonær utvikling som har mange av de samme egenskapene som forretningskontinuitet.

Mens tradisjonelle planer ofte er enkle og reaktive av natur, har cybermotstand til hensikt å skape en vedvarende proaktiv og beskyttende tilnærmingsmåte. I bunn og grunn gjennomsyrer den driften og kontinuiteten med cybersikkerhet fra innerst til ytterst, slik at sikkerheten blir det viktigste.

Databeskyttelse + datasikkerhet = cybermotstand

Avgjørende cybermotstand er mer enn anvendelse av lagring og innebygde verktøy. Det er svært avhengig av sikkerhetskopiering: Konfigurering av løsninger som raskt gjenoppretter data i tillegg til effektiv cybersikkerhet som beskytter brukeren på enhets-, nettverks- og brukernivå. Alt handler om å besvare følgende spørsmål: Hva må vi gjøre for å stoppe en trussel før den kommer inn i virksomheten?

Jeg har allerede en forretningskontinuitetsplan. Hvilke forskjell vil dette utgjøre?

Sannheten er at nå er angriperne bedre utrustet og mer ressurssterke enn noensinne. De trenger ikke å lykkes med angrepet mer enn én gang, mens virksomhetene må oppdage truslene hver eneste gang de dukker opp. Hver dag finner angriperne nye måter å infiltrere systemer på, så beskyttelses- og oppdagelsestiltakene våre må være tilsvarende oppdaterte. Av den grunn må tradisjonelle forretningskontinuitetsplaner endres for å kunne motstå mer teknisk motstandsdyktig tenking og innlemme denne i cybersikkerheten for å få en mer veloverveid og robust måte å respondere på moderne trusler på.

For å forstå hvordan du skal respondere på disse moderne truslene, må du forstå dem, og derfor har vi utarbeidet e-boken «Cybersikkerhet: En guide til arbeidsliv i en forandret verden» som du kan laste ned gratis.

Denne lister opp de moderne ytre truslene du må være obs på, samt rutinene du må innarbeide for å unngå dem.

Forebygging og gjenoppretting er to sider av samme cybermotstandssak.

Slik blir du cybermotstandsdyktig 

Det holder ikke å gjøre bare én ting for å skape cybermotstand – det må gjøres flere ting, og de må gjøres riktig. Virksomhetene trenger beskyttelse i flere lag for å beskytte seg mot angrep, og for å forberede seg på det uunngåelige – for på denne måte å redusere risikoen for tap, tyveri og sletting.

Videre må virksomhetene ha flere spesifikke, motstandsdyktige forebyggingstiltak på plass, slik som:

  • En førsteklasses og anerkjent onlinebackup og gjenopprettingsløsning.
  • Pålitelig og rask gjenopprettingsevne slik at virksomheten kan fortsette driften ved et eventuelt angrep.
  • Kontinuerlig sikkerhetskopiering av og tilgang til all data.
  • Sikkerhetskopiering av all data i samarbeidsverktøy.
  • En aktiv, kontinuerlig og robust plan som innlemmer cybersikkerhet, trusselforebygging, nettverkssikkerhet og brukeropplæring fra innerst til ytterst i virksomheten.

Databrudd er uunngåelig. Cybermotstand er et valg. 

Forebygging og gjenoppretting er to sider av samme cybermotstandssak. Alle virksomheter må minne seg selv på at truslene ikke kommer til å stoppe, og det må heller ikke forutsigelsen av dem.

Dette innebærer opprettelse av egnede forebyggende og nøytraliserende kontroller som kan redusere påvirkningen av truslene. Det viktigste av alt er å besørge en enhetlig tilnærming som kombinerer cybersikkerhet med databeskyttelse og gjenoppretting, slik at man styrker virksomheten fra innerst til ytterst og på riktig måte – for slik å beskytte mot moderne trusler.

Valget er ditt.

I over to tiår har KeepItSafe levert omfattende datatilgjengelighet, datasikkerhet og skybackup-tjenester. Er du klar? Bruk to minutter på å ta vår kvalitetssikrede test, finn ut hvor parat du er og få en skreddersydd handlingsplan.

Retningslinjer for personvern | Oversikt over cookies

© 2021 Drammensveien 123 N, 0277 Oslo, Norway