Mens edge computing er et skritt mot åpne systemer, forblir skyen et lukket et.

Hva er egentlig edge computing, og hvilke muligheter gir det?

Edge computing gir løfter om hastigheter og beregninger vi ikke har sett maken til.

Skyen er fortsatt den selvskrevne infrastrukturen for bedrifter og enkeltpersoner, både hva gjelder verktøyene og enhetene de benytter og dataene de genererer. Den er stabil, den er sikker og den er pålitelig.

Men en ny konnektivitet og infrastruktur er på trappene – en som gir løfter om hastigheter og beregninger vi ikke har sett maken til. Om du ikke allerede har hørt om det, tillatt oss å introdusere edge computing.

Men akkurat som med alt annet som er gjennomgripende, er spørsmålet: Er vi forberedt på det som kommer? 

Hva er edge computing?

Edge computing er et gjennomgripende avvik fra tradisjonell infrastruktur, fordi edge er desentralisert. Databehandlingen skjer på nettverkets yttergrenser og på tilkoblede enheter der data er lagret. Hensikten med dette er å pushe grensen for databehandlingskapasitet. Og sluttmålet er effektivitet og ytelse.

Ved ikke å sende data over spredt infrastruktur, er man overbevist om at edge computing vil spare verdifull tid. Her kan man argumentere for potensialet, men med dette store potensialet følger også en hel del nye og ukjente utfordringer.

Kan edge pløye ny infrastruktur-mark?

Ved å gjøre enhetene om til datasentre som utfører egne oppgaver, bringer edge databehandlingen effektivt nærmere og utvider overflateområdet på tilkoblede enheter. Edge har potensiale til å skalere til nivåer vi ikke har sett tidligere, basert på hastigheten som databehandlingen kan utføres i.

Større hastighet og beregningsevne i infrastrukturen vil være gjennomgripende og gi nye muligheter. Likeså vil risikoene som kan medfølge. 

Åpen databehandling symboliserer spenningen i å eksperimentere med det vi tror er mulig i databehandling og konnektivitet. 

Hvorfor forblir skyen lukket?

Mens edge computing er et skritt mot åpne systemer, forblir skyen et lukket et; et sikkert, fastsatt miljø med tilsynsmulighet. Skyen er en del av forbindelsen mellom det offentlige, det private og infrastrukturen.

Av den grunn vil skyen forbli selvskreven hva gjelder drift, beregning, databehandling og skalering i enhver bedrift. Vi vet kanskje ikke hvor mye lenger det blir sånn eller hva vi må gjøre for å sikre oss i denne omstillingen, men det vi vet, er hvordan vi skal sikre oss i den nåværende skyen:

— Bruk kjente enheter: Det er viktig at alle enheter blir kontrollert, spesielt når ansatte jobber hjemmefra.

Sikre legitimeringen: Bruk sammensatte passord som er vanskelige å tyde. Disse bør også oppbevares utenfor rekkevidde og helst offline. 

Sørg for at infrastrukturen din er godkjent: IT-kontrollerte nettverk bør ha alle standard sikkerhetstiltak oppdatert til enhver tid.

Vær årvåken: Vær alltid obs på potensielt nye enheter i nettverket ditt. Vær mistenksom overfor eventuelle løfter om økt produktivitet, enten dette gjelder nye verktøy eller ny plattform. Mange av disse kan være dårlig skjulte bakdører til et åpent databehandlingsunivers fullt av trusler.

Skytilkoblede verktøy og backup: Bruk av lukkede programmer er synonymt med trygg jobbing, og bruker du en førsteklasses skybasert online-backup og -DRaaS, kan du enkelt og sikkert lagre og gjenopprette eventuelle tapte data.

Sky inntil videre

Det vil alltid være behov for å forbedre hastighet og effektivitet. Åpen databehandling symboliserer spenningen over å eksperimentere med det vi tror er mulig i databehandling og konnektivitet. Det er en gjennomgripende utvikling som må forstås. Og slikt tar tid.

Inntil videre forblir skyen den selvskrevne infrastrukturen for bedrifter og enkeltpersoner. Men hvor lenge fortsetter det slik?

I en verden med stadig skiftende trusler, trenger du en backupløsning du kan stole på. Du trenger en førsteklasses, rask skyplattfom. Du trenger en som lar deg sikkerhetskopiere dataene dine i flere versjoner og formater. Og du trenger rask tilgang til alt dette.

KeepItSafe har hjulpet millioner av brukere over hele verden i mer enn to tiår med å sikre dataene sine. Så hvorfor ikke prøve selv? Vi tilbyr GRATIS prøveversjon av KeepItSafes prisvinnende, skybaserte backupplattform.

Last ned vår GRATIS e-bok «Cybersikkerhet: En guide til arbeidsliv i en forandret verden».

Retningslinjer for personvern | Oversikt over cookies

© 2021 Drammensveien 123 N, 0277 Oslo, Norway