Planlegging av forretningskontinuitet har fått stor gjennomslagskraft, noe som er oppmuntrende fordi det viser større forståelse for hvor viktig dette er for at virksomheten skal overleve.

Gjør 2022 til kontinuitetsåret

Å jevnlig oppdatere kontinuitetsplanen din er en viktig del av forretningsvirksomheten i en skiftende arbeidshverdag. Selv om det er en god start å legge en konkret plan, vil ikke dette alene gi ønsket resultat. Planen må tilrettelegges og oppdateres jevnlig for at du skal kunne sette din lit til utfallet av den.

Hele arbeidsstokken kan bli satt ut av spill når katastrofen inntreffer. Heldigvis kan planlegging og iverksettelse av formålstjenlige tiltak gjøre virksomheten mer robust. Å bruke tid på planlegging av forretningskontinuiteten din kan bidra til at du sparer mer penger, unngår større omdømmetap, og gjenoppretter driften raskere enn dine uforberedte konkurrenter.

Når vi nå går inn i vårt tredje år med en global pandemi, er det oppmuntrende at planlegging av forretningskontinuiteten har fått så stor gjennomslagskraft, fordi det viser større forståelse for hvor viktig dette er for at virksomheten skal overleve. Men det betyr ikke at dere kan sitte med hendene i fanget. Når en virksomhet vokser, er det avgjørende å se langt fremover og å forberede seg på fremtidige trusler.

En ny dag, en ny trussel

Bare i løpet av det siste året har vi flere nye cybertrusler med potensiale til å kullkaste enhver virksomhet. Den rådende hjemmekontortrenden handler ikke lenger om krisehåndtering; den er nå den nye standarden for de fleste virksomheter. Og med dette skiftet følger en rekke muligheter for katastrofe som vi ikke har sett før. 

Derfor er det avgjørende at lederne evaluerer de nåværende driftsforholdene og utarbeider en omfattende kontinuitetsplan som gjenspeiler verden slik den er nå, samt truslene virksomheten kan utsettes for. 

Last ned vår gratis e-bok «Cybersikkerhet: Smarte trusler trenger smartere forsvar» som hjelper deg med å forstå disse truslene og hvordan du bedre sikrer deg mot dem.

En nyttig plan for forretningskontinuitet

Enten det kreves en mindre endring i den eksisterende planen din, eller en omfattende revisjon av cybersikkerhetstiltakene dine, vil enhver oppdatering du gjør i kontinuitetsplanen din sikre at den er tilpasset de omskiftelige forholdene. På denne måten vil gjenopprettingen skje raskere, noe som vil hjelpe virksomheten din, spesielt når katastrofen inntreffer. 

Når du har gått nøye igjennom effekten av din nåværende plan, bør du se på både makro- og mikrohendelser fra det siste året. Overvei hvilke verdenshendelser som kan påvirke virksomheten eller bransjen din, i tillegg til risikoer spesielt for din virksomhet. Nedenfor ser du eksempler på spørsmål du kan stille deg:

  • Er det punker som ikke lenger er relevante?
  • Er planen tydelig nok, eller er den vag?
  • Har vi i løpet av det siste året fått nye leverandører eller samarbeidspartnere som kan påvirke planen?
  • Har vi gjort vesentlige endringer i noen av de interne retningslinjene våre?
  • Har vi skaffet ny teknologi som har innvirkning på den daglige driften?
  • Stemmer virksomhetens mål og prioriteringer overens?
Du kan forberede deg på hva enn fremtiden måtte bringe ved å oppdatere kontinuitetsplanen din slik at den gjenspeiler de nåværende forholdene.

Når bør du oppdatere kontinuitetsplanen din?

Hvor ofte du skal oppdatere planen din, avhenger av flere faktorer, inkludert bransjen din, forretningsformål, drift, og IT-risiko. Som utgangspunkt er det en god praksis å gjennomgå planer for kritiske operasjoner hver sjette måned. 

I tillegg til disse regelmessige gjennomgangene, må du oppdatere kontinuitetsplanen din hvis noe av følgende skjer:

  • Hvis det oppstår betydelige endringer i driften som følge av strukturendringer, nye samarbeidspartnere, ny teknologi, eller nye retningslinjer. 
  • Hvis verdenshendelser avdekker hull i kontinuitetsstyringen din.
  • Hvis du har prøvd å implementere planen din og funnet ut at den er ineffektiv. 
  • Hvis virksomheten din bruker skyen, spesielt overfor eksterne ansatte, for på denne måten å sikre data via en ledende SSL-kryptert online backupleverandør.

Start året godt forberedt

Du kan umiddelbart ta grep og forberede virksomheten din på det uventede. Ved å oppdatere kontinuitetsplanen din slik at den gjenspeiler de nåværende forholdene, kan du forberede deg på hva enn fremtiden måtte bringe. Enten dette innebærer en teknisk gjennomgang av driften din, justering av metoder slik at disse tilpasses ansatte, eller bedre utnyttelse av skyen for sikker online backup.

I over to tiår har KeepItSafe hjulpet millioner av brukere over hele verden med å sikre data. Dette har vært mulig takket være høytilgjengelig, SSL-kryptert skylagring som er adskilt fra produksjonsmiljøet, slik at du trygt kan gjenopprette viktige data i flere eksemplarer på flere steder. 

Benytt deg av en GRATIS systemanalyse fra en ledende global leverandør av online-backup og -gjenoppretting.


Retningslinjer for personvern | Oversikt over cookies

© 2022 Drammensveien 123 N, 0277 Oslo, Norway