Enhver virksomhet og enkeltperson må ha den best tilgjengelige og mest kompatible gjenopprettingsplanen. 9 av 10 ganger innebærer dette skytjenester.

Er to skyer bedre enn en?

Hvorfor sky-til-sky-tjenester kan være den beste strategien for gjenoppretting og forretningskontinuitet.

Forestill deg at du er onlineforhandler og rammes av en kritisk IT-feil, slik at store mengder kundedata plutselig forsvinner. Som en del av gjenopprettingsstrategien din, har du en skybasert backuptjeneste som trer i kraft. Men hva skjer hvis denne skytjenesten har et strømbrudd? Og hva med, som en del av en forretningskontinuitets- og gjenopprettingsplan, en sikkerhetskopi til skybackupen? For her finnes det en løsning, og den er også i skyen.

Sky-til-sky-lagring

Å få på plass en sekundær sikkerhetskopi til en skybackup, handler om helhetlig sikkerhetstenking. Som enhver informasjonssjef eller IT-utdannet vet, er det ikke et spørsmål om at en sky kan kollapse, men når den kollapser. Derfor trenger enhver virksomhet og enkeltperson den best tilgjengelige og mest kompatible gjenopprettingsplanen. Ni av ti ganger innebærer dette en skytjeneste, for å lagre en sekundær backup fysisk er dyrt.  Og ser vi bort fra kostnadene, er det uansett svært tidkrevende å hente ut data fra fysiske backupenheter som bånd eller disk. Dette er tid en virksomhet ikke har råd til å kaste bort, enten du er onlineforhandler eller ikke, for når katastrofen inntreffer, må du være i stand til å reagere raskt.

Det er ikke et spørsmål om en sky kan kollapse, men når den kollapser. Virksomheter og enkeltpersoner må ha den mest tilgjengelige og komptaible gjenopprettingsplanen.

Fordelene med sky-til-sky

  • Kostnader: Det kan være svært kostbart å få på plass en egen fysisk datalagringsenhet.  Å bruke prekonfigurerte systemer hos en tredjepartsleverandør av C2C (sky-til-sky), er langt mer bærekraftig.
  • Sikkerhet: De fleste premium C2C-leverandører eliminerer kontornettverket, og beskytter på denne måten brukerne mot flere typer datatap i tillegg til at de gir bistand ved potensielle løsepengevirus.
  • Hastighet: En premium C2C-backupløsning er en nesten umiddelbar tjeneste der systemene konfigureres til andre sky- og SaaS-leverandører.
  • Skalering: Skytjenestene har mulighet til å utvide lagringskapasiteten for å møte de stadig voksende behovene virksomhetene har – ofte med høy tjenestetilgjengelighet, såkalt «ni femmere» (99,999 % av 365 dager, hvilket er så tett opptil 100 % som mulig).
  • Tilgjengelighet: Uten fast infrastruktur, er ikke en virksomhet bundet av en sårbar, fysisk lagringsenhet som det tar tid å stadig vedlikeholde og administrere. Fysisk lagring er sårbart overfor fysiske trusler som brann, vannskader og strømbrudd.  Nøye administrert skylagring kan nås fra ethvert sikkert sted, og av alle som er autoriserte.

Hvordan kan du vite om sky-til-sky passer for deg?

Det er mange ting du bør tenke på når du skal velge en premium C2C-leverandør. Det er avgjørende at servicenivåavtalen har bestemmelser for support, compliance og kryptering. Konfigurasjon og kompatibilitet bør også tydelig framgå, da dette vil diktere hvor sømløs backuptjenesten vil være. I mer enn 20 år har KeepItSafe hjulpet kunder med overgangen til sikkerhetsløsninger for skybackup, DRaaS og mobil enhetsstyring. 

Ergo viser det seg altså at to skyer er bedre enn én.

Forbered deg på det uventede. Finn ut hvordan KeepItSafe kan hjelpe virksomheten din med å møte compliance-kravene. 

Retningslinjer for personvern | Oversikt over cookies

© 2020 J2 Global Norway AS, Drammensveien 123, 0277 Oslo