Som med enhver teknisk plattform, er risikoen større jo flere bevegelige deler som er involvert. Dette er spesielt tilfelle ved sikring av hybridskyer.

De 4 beste praksisene for sikring av hybridskyer

Flere og flere virksomheter flytter over til skyen og får både felles skyer og private skyer. Det kan ha sine sikkerhetsutfordringer.

Forestill deg at du jobber i en liten virksomhet som spesialiserer seg på kontorautomasjon. Til den daglige driften bruker du lagring på stedet, mens de viktige kundefilene dine sikkerhetskopieres i en privat sky som også er en del av gjenopprettingsstrategien din.

Hva gjelder dataflyten og salgsdataene dine, bruker du skyprogramvare som du sikkerhetskopierer i en konfigurert, offentlig sky. Til sammen skaper alle disse elementene en hybridsky.

Hvordan sikrer du alle disse elementene som inneholder såpass viktig informasjon?

Tenk hybrid, tenk fleksibelt

Som enhver systemintegrator eller IT-ansatt vil fortelle deg, har du stor fleksibilitet når du velger en hybridsky. En hybridsky er et tilpasset system som dekker spesifikke behov. Dette blir stadig mer populært ettersom flere og flere virksomheter ser etter nye og mer kompatible skyløsninger.

Hybridskyens sikkerhetshensyn

Som med enhver teknisk plattform er risikoen større jo flere bevegelige deler som er involvert. Dette er spesielt tilfelle ved sikring av hybridskyer. Generelt sett er det to sikkerhetskategorier du må tenke på:

  1. Den tekniske, som inkluderer blant annet kryptering, VPN, flerfaktorautentisering (MFA) og backup.
  2. Den administrative, som inkluderer blant annet risikovurderinger, gjenopprettingsplaner og opplæring av ansatte.

Utover denne enkle kategoriseringen, er det noen avgjørende hensyn som må tas i forbindelse med konfigurering og utrulling samt migrering, overvåking og databeskyttelse. 

Angående migrering: Du må standardisere policyer og lage en veloverveid migreringsstrategi. 

Angående overvåking: Du må sentralisere og integrere både innloggings- og hendelsesdata i ett system.

Angående databeskyttelse: Du må ta fullstendig eierskap, spesielt til dataoverføringer. Sørg for konstant kryptering, velg alltid sikkerhet fremfor ytelse, og begrens tredjepartstilgang.

I tillegg til disse hensynene, finnes det også noen velprøvde praksiser du kan benytte for å sikre hybridsystemet ditt.

Hybridskyer er mer komplekse og derfor mer intrikate å sikre. Men det er ikke umulig.

Beste praksis for sikring av hybridskyer

Prinsippet om minste privilegium. Å begrense tilgang bidrar til å forhindre databrudd og begrense skade. Benytter du prinsippet om minste privilegium, gir du kun nødvendig mengde brukertilgang i nødvendig mengde tid. 

Kontinuerlig tilsyn. Skysystemene endres ofte og raskt, og det samme er tilfellet med behovene deres. Tilsyn kan bidra til å avdekke plutselige endringer eller feilkonfigurasjoner samt hjelpe deg med ytelsesproblemer og til og med oppfyllelse av compliance-krav.

Sikring av sluttpunkter. Dette inkluderer alle eksterne enheter i nettverket ditt. Jo flere sluttpunkter som finnes, jo flere områder er det å angripe. Du må beskytte dem med brannmurer, tilgangskontroll, flerfaktorautentisering og kontinuerlige antivirustiltak.

Få på plass backup og gjenopprettingsplaner. Dette er spesielt viktig for hybridskyer. Hybridkonfigurasjoner har til en viss grad innebygde gjenopprettingsverktøy, men dette kan være backup av bare én av elementene i konfigurasjonen din. Derfor må du forsikre deg om at alle datasluttpunktene dine har backup, noe du får når du velger en premium skyleverandør.

Samle og sikre data i hybridskyen

Hybridskyer er på vei til å bli den mest populære løsningen for både små og store virksomheter. Når virksomhetene, uansett størrelse, ser på skymulighetene sine, velger de gjerne en tilpasset skykonfigurasjon – altså en hybridsky. Hybridskyer er mer komplekse og derfor mer intrikate å sikre, men det er ikke umulig. Du må sørge for å overveie alle variabler på tvers av konfigurasjon og utrulling i tillegg til de beste praksisene slik at du kan sikre hybridskyen din og alle dataene i den.

I en verden med stadig skiftende trusler, trenger du en backupløsning du kan stole på. Du trenger en førsteklasses, rask skyplattfom. Du trenger en som lar deg sikkerhetskopiere dataene dine i flere versjoner og formater.

KeepItSafe har hjulpet millioner av brukere over hele verden i mer enn to tiår med å sikre dataene sine. Så hvorfor ikke prøve selv? Vi tilbyr GRATIS prøveversjon av KeepItSafes prisvinnende, skybaserte backup-plattform.

Retningslinjer for personvern | Oversikt over cookies

© 2021 Drammensveien 123 N, 0277 Oslo, Norway