Slagkraftig risikohåndtering av skytjenestene handler om effektivitet.

De 3 grunnpilarene i effektiv risikohåndtering av skytjenester

Skyen har stor betydning for enhver virksomhet, men som en populær rollefigur en gang sa: «Med stor makt følger stort ansvar.»

Virksomheter som nyttiggjør seg mulighetene i skyen, har også skapt muligheter for å akselerere og vokse raskere og smidigere. Men disse fordelene innebærer også økt risiko og krever derfor omhyggelig håndtering.

Når du jobber for at virksomheten din skal vokse raskere og smidigere, er det avgjørende for enhver informasjonssjef å forstå risikoen virksomheten utsettes for når den underordner seg skyen.

Effektivitetens kraft

Slagkraftig risikohåndtering av skytjenestene handler om effektivitet. For å skape riktig effekt, handler det om riktig inngripen til riktig tid. Men hva betyr dette i praksis?

Det betyr at styring av skysikkerheten må være på plass for å redusere risiko, og virksomheten må være klar over hva den eksponeres for – spesielt når data eller viktige verktøy flyttes til skyen.

De tre grunnpilarene i effektiv risikohåndtering

En solid, relevant og kompetent skyløsning må håndteres omhyggelig. Dette er avgjørende å forstå for å håndtere risikoen som følger med en skyløsning, bedre. Selv om hver av de tre grunnpilarene kan sees uavhengige av hverandre, må de virke sammen for å skape en omfattende helhet. 

1. Risikovurdering: Dette handler om å lage et rammeverk hvor du kan identifisere og måle cyberrisiko og redusere skaden den kan forårsake ved å gjøre data mer tilgjengelig og tydelig. 

2. Cybersikkerhet: Cybertruslene blir stadig mer kompliserte og vanlige, og derfor trenger du et omfattende sikkerhetsprogram. Dette vil hjelpe deg med å identifisere sårbarheter, oppdage trusler og implementere tiltak som beskytter dataene dine.

3. Compliance: I forbindelse med økningen av cybertrusler, gir myndighetene i stadig økende grad spesifikke retningslinjer for skybruk for å forebygge og svare på truslene. Det er avgjørende at virksomheten din til enhver tid er oppdatert på disse retningslinjene.

Risikohåndtering av skytjenester betyr helhetlig håndtering.

Sikre ende-til-ende-tiltak

Skyløsningene er, naturlig nok, abstrakte og kan være krevende å definere. Dette gjør det vanskelig å visualisere og forstå dem, spesielt når det gjelder risikohåndtering. Heldigvis finnes det noen enkle, konkrete skritt du kan ta for å forbedre skysikkerheten og håndtere risikoen bedre.

– Strategiutvikling: Å utvikle en strategi vil hjelpe deg med å tildele og håndtere risiko. Strategien din bør utvikles i tråd med virksomhetens spesifikke behov. Til dette trenger du et dekkende budsjett og riktig kompetanse for å sette strategien i verk.

– Definer tilstanden: Spør deg selv hvordan nåværende tilstand er og hvilke risikoer denne er utsatt for. Finn deretter ut hvordan du kan kontrollere denne tilstanden. 

– Håndter data: Evaluer dataene dine og se hva dette forteller deg. La det veilede risikostrategien og risikoresponsen din.

– Kommuniser: Kunnskap er makt. Jo bedre en virksomhet forstår dataene sine, jo bedre er den i stand til å redegjøre for dem. Sørg for at du kommuniserer og deler denne informasjonen slik at du hele tiden har et oppdatert bilde av løsningen din.

Risikohåndtering av skytjenester betyr helhetlig håndtering 

Skyen fungerer som multiplikator for en virksomhets evne til å være smidig og effektiv. Den har enorm kraft. Kraft som må håndteres med varsomhet fordi den også innebærer økt risiko. Dette krever et altomfattende perspektiv og likedan tilnærming. En tilnærming som inkluderer utvikling av en skysikkerhetsstrategi i tillegg til veikart og policy samtidig som virksomheten holder seg så oppdatert som mulig.

For igjen: «Med stor makt følger stort ansvar.» Og det ansvaret begynner med risikohåndtering av skytjenestene.

Hvilken backupløsning passer virksomheten min? Bestill gratis systemanalyse fra KeepItSafe i dag.

Retningslinjer for personvern | Oversikt over cookies

© 2021 Drammensveien 123 N, 0277 Oslo, Norway