Man using tablet in modern office

Etter hvert som virksomhetene bruker skybaserte programmer mer og mer, har også behovet for å beskytte de priviligerte kontoene blitt viktigere og viktigere.

Beskytt dataene dine med priviligert tilgangsadministrasjon

Priviligert tilgangskontroll (PAM) er ansett for å være en av de viktigste datasikkerhetstiltakene.

Priviligerte kontoer eksisterer overalt i virksomhetene og IT-miljøene. De spiller en avgjørende rolle i den daglige driften da de sørger for at administratorer og virksomhetsbrukere kan automatisere oppgaver, administrere data og programmer, og få tilgang til viktige tjenester. Men priviligerte kontoer gir også tilgang til viktige tilknyttede tjenester som kan utgjøre en sikkerhetstrussel.

Etter hvert som virksomhetene bruker skybaserte programmer mer og mer, har også behovet for å beskytte de priviligerte kontoene blitt viktigere og viktigere. Disse kontoene er nøkkelen til en virksomhets sensitive data, og kommer de i feil hender, kan resultatet bli fatalt.

Hva er PAM?

Privilegier kan, i rent teknisk forstand, defineres som fullmakten en kontohaver eller prosessdriver har i et nettverk. Med privilegiene følger tillatelse til å overstyre eller omgå visse sikkerhetsbegrensninger. Dette kan være tillatelser til å utføre oppgaver som å slå av systemet, laste inn enhetsdrivere, konfigurere nettverk eller systemer, og klargjøre og konfigurere kontoer og skyforekomster. 

Privilegiene tjener et viktig formål da de gjør det mulig for brukere, programmer og andre systemprosesser å ha større tilgangsrettigheter til enkelte ressurser og avslutte arbeidsrelaterte oppgaver. Men den tilstedeværende muligheten for at disse privilegiene misbrukes, er en utfordrende sikkerhetsrisiko for virksomheten.

Hvordan påvirkes datasikkerheten av PAM?

Hackerne ser regelmessig etter tilgang til priviligerte kontoer og innlogginger fordi de vet at dette er en rask vei inn til en virksomhets viktigste data og systemer. Hvis en hacker skaffer seg priviligerte innlogginger, blir vedkommende i praksis en insider med mulighet til å dekke sine spor mens hen gjennomsøker interne systemer helt uten å bli oppdaget.

Dette er et brudd på tilgang som skjer altfor ofte og altfor lett, takket være menneskelige feil. Men dette er også en feil som ikke nødvendigvis må koste deg dyrt. Last ned vår gratis e-bok «Rett opp den menneskelige cybersikkerhetsfeilen» for å finne ut mer om de vanligste menneskelige feilene og tiltakene du kan iverksette for å redusere virksomhetsrisikoen.

Som bruker er det aldri bra å ha for mye makt. Med stor tilgang følger også stor risiko for at noe går galt. Derfor er det viktig å ha på plass systemer som administrerer brukertilganger og privilegier. Priviligert tilgangsadministrasjon reduserer ikke bare denne risikoen, men begrenser også skaden eventuelle angrep, feil og databrudd medfører.

For å lykkes med priviligerte skytilganger, må fokuset være på virksomheten og medarbeiderne.
For å lykkes med priviligerte skytilganger, må fokuset være på virksomheten og medarbeiderne.

Hvordan kan PAM forbedre datasikkerheten?

Jo mer omfattende og fullendt sikkerhetsprosedyrene og -retningslinjene dine for priviligert tilgangsadministrasjon er, jo bedre er du i stand til å unngå potensielle trusler på både innsiden og utsiden.

For å sikre dataene dine, bør du vurdere å implementere følgende beste praksiser for priviligert tilgangsadministrasjon:

  • Lag omfattende retningslinjer for priviligert tilgangsadministrasjon: Dette er avgjørende for sikkerheten og beste praksis. Retningslinjene bør tydeliggjøre hvordan priviligerte tilganger skal håndteres, og inkludere inventarliste og en oversikt over alle priviligerte brukere og kontoer.
  • Identifiser og håndter alle de priviligerte kontoene og innloggingene: Dette gjelder for alle kontotyper – eksterne så vel som interne, i tillegg til sosiale medier, standard og hardkodede passord, og all annen priviligert informasjon.
  • Fjern adminrettigheter og -endepunkter: I stedet for å gi brukerne standardrettigheter, bør du implementere disse samtidig som du gir tilgang til programmer og privilegier i forbindelse med spesifikke oppgaver.
  • Systemer og nettverk bør være adskilt: Dette bør baseres på tillitsnivåer, behov og rettighetstype. Jo mer adskilt systemene og nettverket er, jo enklere er det å kontrollere tilganger og å begrense problemer.
  • Bruk skyen og online-backup, spesielt til tilknyttede verktøy: Feilene og sikkerhetsbruddene disse skaper, oppstår altfor lett, og derfor er det avgjørende at dataene som er knyttet til de priviligerte kontoene regelmessig sikkerhetskopieres til en SSL-kryptert sky.

Privilegier som sikrer alle og dataene deres

Priviligert tilgangsadministrasjon er en svært viktig del av enhver virksomhets sikkerhetsstrategi, men den bør også være praktisk og tilrettelagt for virksomhetens driftsfunksjoner. Hvis sikkerheten blir for komplisert, kan de ansatte begynne å omgå den. For å lykkes med priviligerte skytilganger, må fokuset være på virksomheten og medarbeiderne. Du må ha en strategi som er formålstjenlig for virksomheten din, øker produktiviteten, og gjør de ansatte i stand til å utføre arbeidsoppgavene sine uten negative opplevelser samtidig som dataene de behandler blir beskyttet.

I over to tiår har KeepItSafe hjulpet millioner av brukere over hele verden med å sikre data. Dette har vært mulig takket være høytilgjengelig, SSL-kryptert skylagring som er adskilt fra produksjonsmiljøet, slik at du trygt kan gjenopprette viktige data i flere eksemplarer på flere steder. 

Benytt deg av en GRATIS systemanalyse fra en ledende global leverandør av online-backup og -gjenoppretting.


Retningslinjer for personvern | Oversikt over cookies

© 2023 Drammensveien 123 N, 0277 Oslo, Norway