Artikler

Mer enn forretningskontinuitet: Bli cybermotstandsdyktig

Hvor trygg er du på at virksomheten din kan fortsette driften hvis den blir angrepet? Hvordan ville gjenopprettingen foregått? Hvor hardt ville driften blitt rammet? Hittil har du sannsynligvis hatt godt innarbeidede svar på disse spørsmålene, men er det ikke på tide å oppdatere svarene dine?

Les saken
Beskytt deg mot den usynlige trusselen: Det filløse angrepet

I motsetning til tradisjonelle angrep, blir det ikke installert skadevare på harddisken din ved et filløst angrep. I stedet graver det seg inn i dataminnet og klekkes der, slik at det infiserer det indre, nevrale operativsystemet ditt.

Les saken
Tilbake til arbeidsplassen: Cybersikkerhetsutfordringen

Er verden klar for å komme tilbake på kontoret etter mer enn ett år med hjemmekontor og fjernarbeid? Og er vi i så fall forberedt på de nye cybersikkerhetsutfordringene denne returen fører med seg?

Les saken
5 måter du kan redusere skysvinnet på og samtidig forbedre bedriftens bunnlinje

Flere og flere bedrifter vil flytte over til skyen og ta i bruk skytjenester. Resultatet blir større skykontoer enn vi har sett tidligere.

Les saken
Hva er egentlig edge computing, og hvilke muligheter gir det?

Ved å gjøre enhetene om til datasentre som utfører egne oppgaver, bringer edge databehandlingen effektivt nærmere og utvider overflateområdet på tilkoblede enheter. Edge har potensiale til å skalere til nivåer vi ikke har sett tidligere, basert på hastigheten som databehandlingen kan utføres i. Større hastighet og beregningsevne i infrastrukturen vil være gjennomgripende og gi nye muligheter. Likeså vil risikoene som kan medfølge.

Les saken
Nøkkelen til en bedre og mer robust virksomhet

Den siste tiden har vist oss at «det neste store» innen teknologi på arbeidsplassen, er endringene i seg selv. Dette igjen viser hvor viktig det kan være med proaktiv planlegging for å sikre at virksomheten kan forsette driften også ved sikkerhetsbrudd uansett hvor katastrofalt et slikt måtte være.

Les saken
Hvorfor compliance angår bedriften din (Bonus: Komplett sjekkliste)

På samme måte som compliance og reguleringer kan oppleves som en utfordring og en plikt, kan det bli en vekstmulighet hvis tilnærmingen er riktig.

Les saken
De 4 beste praksisene for sikring av hybridskyer

Flere og flere virksomheter flytter over til skyen og får både felles skyer og private skyer. Det kan ha sine sikkerhetsutfordringer.

Les saken
De 3 grunnpilarene i effektiv risikohåndtering av skytjenester

Skyen har stor betydning for enhver virksomhet, men som en populær rollefigur en gang sa: «Med stor makt følger stort ansvar.» Og det ansvaret begynner med risikohåndtering av skytjenestene.

Les saken
Forstå trusselen i DDoS-angrepet

Det er vanskelig å oppdage. Det er lett å lage. Og det er skapt for å skade. I en verden med stadig flere og større cybertrusler skal du ikke undervurdere et DDoS-angrep.

Les saken
1 2 3 4
Retningslinjer for personvern | Oversikt over cookies

© 2021 Drammensveien 123 N, 0277 Oslo, Norway