Med økt utvalg i tjenester håpet man at brukerne ville bli mer bevisste på skysvinn, men dette ser ikke ut til å være tilfellet.

5 måter du kan redusere skysvinnet på og samtidig forbedre bedriftens bunnlinje

Skyen har opplevd enestående vekst de siste 12–18 månedene. Det anslås faktisk at 90 % av bedriftene kommer til å benytte en offentlig skytjeneste i år.

Dette skyldes delvis at skytjenestene blir mer tilgjengelige, men først og fremst at bedriftene bruker dem for å spare penger da fysisk lagringsinfrastruktur er kostbart. Det anslås at kundene bruker mer enn 50 milliarder dollar globalt på infrastruktur som en tjeneste (IaaS). Bare i andre kvartal 2020 økte de globale infrastrukturutgiftene med 31 %. 

Hva er skysvinn?

Med vekst kommer overskudd. I skyen betyr dette svinn som oppstår når bedrifter og enkeltpersoner forbruker flere skyressurser enn de egentlig trenger for å drive virksomheten. Med økt utvalg i tjenester var håpet at brukerne ville bli mer bevisste på skysvinn, men dette ser ikke ut til å være tilfellet. Det antas at det sløses bort mer enn 17 milliarder dollar i skyforbruk, og ledere anslår at minst 30 % av skyutgiftene deres er bortkastet. Og dette er en kostnad de fleste mindre bedrifter ikke har råd til.

Hva kommer skysvinnet av?

Det er altså tydelig av skysvinn eksisterer, men hvor kommer dette svinnet fra og hvordan kan vi forstå det bedre slik at det reduseres? For øyeblikket finnes det tre hovedårsaker til skysvinn:

1. Uvirksomme ressurser: Timebetalte skytjenester som ikke brukes hele tiden. Dette er vanligvis ikke-produksjonsressurser. Alle disse er spesialtjenester med høy pris, for eksempel spesielle DevOps-tjenester, kvalitetssikring og iscenesettelsesområder. 

2. Overskytende infrastruktur: Kjøp av mer infrastruktur enn nødvendig, som for eksempel å betale for mer lagringskapasitet enn man bruker.

3. Tertiært overskudd: Faktorer som øker eksisterende skysvinn, som for eksempel forlatte volum, ineffektive lagringssteder, databaser som blir utnyttet for dårlig, i tillegg til drifting på eldre ressurser. Kort sagt dårlige utnyttelse av tjenesten.

Bunnlinjen er altså at skysvinnet tar knekken på bunnlinjen. 

Med riktig fremgangsmåte kan skysvinnet begrenses – akkurat som med vanlig søppel. 

Slik unngår du skysvinn og forbedrer bedriftens bunnlinje

Hvordan påvirker dette bedrifter som vil skalere med skyen? Hvordan unngår de fallgruvene ved bortkastet skyplass? Med noen få tilpasninger kan bedriftene fortsatt utnytte skyen uten at det går så hardt ut over finansene.  

Grundighet: Vurder behovet ditt, situasjonen din og nøyaktig hva bedriften din skal bruke skyen til. Da vil du tydelig se behovet ditt.

Styring: Hvem har ansvaret for skyen? Hva er skybudsjettet deres og hvor skal det føres? Kjenner alle brukerne av tjenesten rollen sin og ansvaret sitt? Prøv å kun bruke skyen til det driftsnødvendige.

Revisjon: Å gjennomgå, optimalisere og revidere skyinfrastrukturen din kan forhindre at du gaper over for mye.

Ekspertise: Å ha kunnskapen og ferdighetene til en fullt bemannet og administrert tjeneste gir god kontroll og oversikt over skysvinnet. 

Deduplisering: Se etter førsteklasses leverandører som kan tilby tidsmessig dedupliserings-backup slik at filer kun lagres ett sted og ellers kun henvises til. På denne måten blir backupen ekstremt effektiv og lønnsom.

Sky uten svinn

Flere og flere bedrifter vil flytte over til skyen og ta i bruk skytjenester. Resultatet blir større skykontoer enn vi har sett tidligere. Men dette trenger ikke gå på bekostning av bunnlinjen, for med riktig fremgangsmåte kan skysvinnet begrenses – akkurat som med vanlig søppel. Med noen enkle tilpasninger som involverer noe research, grundighet, kunnskap og riktig førsteklasses tjenesteleverandør, kan bedriftene fortsatt lykkes takket være skyen.

På drøyt to tiår har KeepItSafe hjulpet millioner av brukere over hele verden med å sikre dataene sine. Hvorfor ikke prøve selv? Vi tilbyr GRATIS prøveperiode på KeepItSafes prisvinnende plattform for skybackup.

Last ned vår GRATIS e-bok «Cybersikkerhet: En guide til arbeidsliv i en forandret verden».

Retningslinjer for personvern | Oversikt over cookies

© 2021 Drammensveien 123 N, 0277 Oslo, Norway