Skytjenester, epost

August. Nasjonal Sikkerhetsmyndigheter går ut og advarer mot utro tjenere. (Illustrasjonsfoto)

Risiko for tap av data – 5 grunner til at bedrifter bør vurdere cyberforsikring

I private virksomheter med mer enn 100 ansatte har halvparten av dem blitt utsatt for direktørsvindel. 

Artikkelen er skrevet av KeepItSafe, som har et samarbeid på cyberforsikring med Gjensidige.

Digital svindel har blitt en reell trussel for norske bedrifter i alle størrelser. Næringslivets sikkerhetsråds undersøkelse KRISINO for 2019 har spurt 2500 private og offentlige virksomheter om digital svindel, og tallene er oppsiktsvekkende:

  • 15 prosent av respondentene hadde vært utsatt for løsepengevirus de siste 12 månedene.
  • 13 prosent hadde vært utsatt for direktørsvindel, det vil si at lederens e-postadresse eller telefonnummer er brukt for å lure økonomiansatte til å overføre penger. 
  • Blant private virksomheter med mer enn 100 ansatte, var halvparten utsatt for direktørsvindel.

Stadig flere bedrifter tilbyr forsikring mot datakriminalitet, deriblant Gjensidige, som KeepItSafe samarbeider med.  

Cyberforsikringen hjelper deg hvis bedriften utsettes for datakriminalitet som for eksempel hackere, virus på e-post eller andre dataangrep. 

Det er flere grunner til det. 

1. Dekning av direkte økonomiske tap

Lekkede kundeopplysninger eller annen digital svindel kan ha store konsekvenser, både økonomisk og for bedriftens renommé. Datakriminelle finner stadig nye metoder for å utnytte sikkerhetsmangler.

Cyberforsikringen til Gjensidige dekker 

  • bedriftens direkte økonomiske tap når dette har oppstått som følge av datainnbruddet.
  • rettslige erstatningsansvar bedrifter kan holdes ansvarlig for dersom en tredjepart blir påført et direkte økonomisk tap.
  • driftstapet bedriften kan bli påført på grunn av datainnbruddet.

2. Oversikt over skadevirkningene av dataangrep

Bedriften får hjelp av IT-eksperter, slik at skadevirkningene av et dataangrep blir minst mulig. De kartlegger årsaken og skadevirkningene fra dataangrepet. 

3. Hjelp til å varsle og utarbeide rapport

GDPR krever at myndighetene og Datatilsynet blir varslet innen 72 timer ved visse brudd på datasikkerheten, med full rapport for hva som har skjedd og hva som skal gjøres.

Bedrifter får veiledning til hvordan oppfylle den lovpålagte plikten til å varsle Datatilsynet. Bedriften får også bistand med å varsle personer som har fått sine personopplysninger på avveie dersom det er nødvendig.

4. Gode betingelser på backup

Cyberforsikringen krever at du sikkerhetskopierer. KeepItSafe leverer sikkerhetskopitjenester til det profesjonelle markedet og hjelper bedrifter med en behovsanalyse

Det betyr at all data sikkerhetskopieres, enten du driver for deg selv eller jobber i et større selskap. Enten du lagrer dataene dine direkte på datamaskin, på eget datasenter eller i skyen, som for eksempel Office 365 eller Google G Suite, har KeepItSafe automatiserte løsninger som sikrer trygg sikkerhetskopiering.

5. Du kommer raskt i gang igjen dersom uhellet er ute

Én ting er å ha backup, noe annet er å ha en god plan på rask gjenoppretting. Begge deler er essensielt for bedrifter når uhellet er ute. 

Med rask gjenoppretting mener vi tiden det tar fra du mister tilgangen på filene, til du igjen kan begynne å jobbe igjen på de samme filene. 

Cyberforsikring krever at du sikkerhetskopierer, og det vil du ikke angre på den dagen uhellet er ute. KeepItSafes automatiske løsninger gjør at gjenopprettingen av filene skjer raskt, slik at bedriften kan komme raskt i gang igjen dersom ulykken skulle inntreffe. KeepItSafe tilbyr sikkerhetskopiering med garantert gjenopprettingstid basert på den enkelte bedrifts behov.

Hvilke bedrifter trenger egen cyberforsikring?

Det er fort gjort å tenke at en cyberforsikring kun er aktuelt for store selskaper som har enorme mengder data. 

Men både små og store bedrifter er sårbare for datakriminalitet, og selv et lite angrep kan få store konsekvenser. 

Les mer om cyberforsikring fra Gjensidige

Retningslinjer for personvern | Oversikt over cookies

© 2020 J2 Global Norway AS, Drammensveien 123, 0277 Oslo